Ενδοδοντία

 

 
 
Πολλές φορές οι τερηδόνα είναι τόσο μεγάλη που φτάνει στο νεύρο του δοντιού και προκαλεί φλεγμονή. Ο πόνος συνήθως είναι έντονος και μπορεί να υπάρξει και πρήξιμο. Η θεραπεία είναι η ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση.

Η απονεύρωση διαρκεί συνήθως δύο ή τρία ραντεβού στα οποία καθαρίζεται η τερηδόνα, αφαιρείται το νεύρο του δοντιού (ΠΡΟΣΟΧΗ όχι το δόντι , το νεύρο!) και κλείνουμε το δόντι με θερμοπλαστικό υλικό (γουταπέρκα). Στη συνέχεια γίνονται οι επανορθωτικές αποκαταστάσεις που θα κριθούν απαραίτητες πχ ανασύσταση ή/και στεφάνη.

Χειρουργός Οδοντίατρος Μαρία Η. Καϊάφα ιατρείο γενικής οδοντιατρικής στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου ή στείλτε μου το μήνυμά σας!